Przykłady zastosowania

Przedstawione poniżej produktu oraz obszary zastosowania nie wyczerpują tematu użyteczności InstaDB. Znacząca część naszych wdrożeń realizuje aplikacje unikalne, zaprojektowane i wykonane dla poszczególnych klientów.

Niemniej jednak przekrój tematyczny pozwala docenić wszechstronność i elastyczność InstaDB.

Systemy klasy ERP

Ta kategoria obejmuje szereg różnego rodzaju rozwiązań, zwykle podczas wdrożenia bardzo mocno dopasowywanych do wymagań konkretnych klientów. Mieszczą się w niej przede wszystkim systemy przeznaczone do całościowej obsługi procesów biznesowych firm, przy szczególnym uwzględnieniu zarządzania

Rozwiązania tego rodzaju zwykle powiązane są z modułami do obsługi klientów (CRM). W niektórych branżach przydatny może być również System Windykacyjny.

Ponadto rozwiązania w firmach o charakterze korporacyjnym wzbogacane są często o intranetowy Portal Firmowy, prezentujący różnego rodzaju użyteczne informacje i dostarczający szeregu użytecznych narzędzi.

Rozwiązania dla administracji

InstaDB świetnie sprawdza się w działach administracyjnych. Przykładem takiego systemu może być InstaBIURO, stanowiące pakiet najczęściej zamawianych modułów.

Firmy, które potrzebują mniejszych rozwiązań decydują się często na Kancelarię Firmową lub tylko na Archiwum Dokumentów.

Jednym z najczęściej wdrażanych samodzielnych modułów administracyjnych jest Obieg Akceptacji Faktur, często stanowiący pierwszy krok w kierunku pełnego Obiegu Dokumentów.

Sektor publiczny

Poza wspomnianymi wyżej rozwiązaniami administracyjnymi InstaDB posłużyło także do szeregu wdrożeń w administracji publicznej i instytucjach kultury. Najważniejszymi przykładami są stworzone z myślą o urzędach Elektroniczny Sekretariat oraz obieg dokumentów z obsługą Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA).

InstaDB świetnie sprawdza się również jako platforma do tworzenia i utrzymywania Rejestrów. Narzędzie jest na tyle proste, że osoby bez przygotowania technicznego mogą samodzielnie tworzyć własne rejestry bez angażowania działów informatycznych.

Ponadto jednostki samorządowe (i nie tylko) mogą być zainteresowane zestawem narzędzi dla sektora Usług Komunalnych.

Edukacja

Najważniejszym systemem opartym an InstaDB, a działającym w obszarze edukacji, jest Insta.Ling, czyli narzędzia służące do nauki słówek języków obcych. W roku 2017 z platformy aktywnie korzystało kilka tysięcy nauczycieli, a liczba pracujących z InstaDB uczniów przekroczyła 100.000.

Innym przykładem zastosowania InstaDB w edukacji jest System Obsługi Przedszkola, narzędzie oferujące rozliczanie czesnego i opłat za zajęcia dodatkowe, przesyłanie rodzicom przypomnień o płatnościach, automatyczne rejestrowanie wpłat i wiele innych funkcji.

Branża budowlana

Branża budowlana to wiele różnorodnych, często indywidualnych potrzeb. InstaDB w tym sektorze jest zarówno przez podwykonawców czy mniejsze firmy usługowe jaki i przez wykonawców generalnych i deweloperów mieszkaniowych. Zagadnienia te ostały zamknięte w produkcie InstaBUD.

Transport i logistyka

Na InstaDB wykonany jest dedykowany spedycji system InstaSPED. Innym rozwiązaniem pokrewnym branży transportowej jest Flota Pojazdów. Pracujemy nad kolejnymi systemami w tym sektorze.

Inne obszary

Na InstaDB wykonano także szereg mniejszych narzędzi. Niepełna lista mniejszych modułów i aplikacji jest zamieszczona na tej stronie.