Rozszerzenia

InstaDB jest niezwykle efektywnym narzędziem, oferującym wiele użytecznych funkcjonalności wbudowanych. Zwykle z tego typu udogodnieniami wiążą się także spore ograniczenia elastyczności. Na szczęście platforma InstaDB jest inna — utrzymuje wysoką stabilność i funkcjonalność, pozwalając przy tym łatwo przekraczać jakiekolwiek ograniczenia, oferując możliwość dołączania wtyczek napisanych a PHP lub JavaScript.

Uwaga: Wszystkie podane dalej funkcjonalności są dostępne jedynie w płatnych modelach!

PHP

PHP jest jednym z najpopularniejszych języków programowania. W InstaDB jest używany głownie do wszelkiego rodzaju działań po stronie serwera, które nie mogą być łatwo przeprowadzone za pomocą Edytora Schematu. Przykładem takich działań są różnego rodzaju powiadomienia, specyficzne wydruki czy automatyczna wymiana danych z zewnętrznymi systemami.

Skrypty PHP mogą być użyte na kilka sposobów:

  • mogą być ukryte przed użytkownikiem i wywoływane w specyficznych okolicznościach (na żądanie innego skryptu, wywołanie za pomocą JavaScript, wywoływane cyklicznie w określonych odstępach czasu itp.);

  • mogą być wywołane przez użytkownika dla wybranej tabeli bądź widoku, jak pokazano na zrzucie poniżej;

  • mogą być wywołane przez użytkownika dla konkretnego rekordu (drugi zrzut poniżej).

Edytor Schematu pozwala na określenie, czy dany skrypt PHP ma być dostępny w widoku tabeli czy w widoku rekordu.

JavaScript

JavaScript jest językiem używanym głównie w kontekście programowania stron internetowych. W InstaDB jest używany przede wszystkim do modyfikacji standardowego layoutu oraz dodawania elementów interaktywnych, jak np. kolorowanie wierszy w widoku tabeli, do walidacji poprawności wprowadzanych danych czy wywoływania skryptów PHP.

InstaDB wspiera standardowy JavaScript, ale wspiera również jQuery library.

Zarządzanie wtyczkami

Zarówno wtyczki PHP jak i JavaScript mogą być łatwo załadowane w Managerze InstaDB. Poniższy zrzut przedstawia listę załadowanych wtyczek:

Przykłady rozszerzeń

Poniższa lista przedstawia niektóre zadania, które często są realizowane za pomocą wtyczek:

  • powiadomienia e-mail, pop-up i inne,

  • wyświetlanie załączników (galerie obrazów, podgląd dokumentów pdf),

  • walidatory danych,

  • eksport danych do formatów innych niż csv,

  • różnego rodzaju specyficzne operacje na danych,

  • uruchamianie wymiany i przetwarzania danych,

  • wydruki (zarówno proste wizualizacje jak i złożone silniki drukowania ogólnego zastosowania.