FUNKCJE WBUDOWANE

InstaDB oferuje szereg funkcjonalności i usprawnień, z których najważniejsze podano poniżej. Wszystkie są automatycznie dostępne w każdej tabeli, którą stworzysz.

Pokaż wszystkie

Dane w tabelach można filtrować według dowolnych warunków ustalonych dla każdej kolumny.

Alt

Swobodnie przenoś dane do arkuszy kalkulacyjnych.

Alt

Swobodnie przestawiaj, ukrywaj lub wyświetlaj kolumny w widoku tabeli.

Alt

Grupy mogą zawierać nie tylko pola, lecz także dane z innych tabel, powiązanych z danym rekordem

Alt

Włącz tryb edycji, aby pracować z danymi jak w arkuszu.

Alt

Zestawiaj i analizuj dane w dowolny sposób dzięki wbudowanym raportom (tabele przestawne).

Alt

Sortuj dane po dowolnych polach. Ustaw kilka warunków, aby sortować hierarchicznie.

Alt

Bezpieczny import z Excela zapewnia podgląd zmian.

Alt

Dodawaj skany, projekty, faktury i inne dokumenty.

Alt

Zaproś współpracowników do swoich baz. Będziecie mogli pracować jednocześnie.

Alt

Kontroluj zakres dostępu współpracowników. Określ ich role i tryb dostępu do danych.

Alt

Wszystkie zmiany w bazie są zapamiętywane - kto, kiedy i w jakim polu formularza wpisał nową wartość.

Alt