Szkolenia InstaDB

Oferujemy szkolenia następujących rodzajów: dla administratorów, dla deweloperów platformy InstaDB oraz szkolenia dla użytkowników.

Szkolenia dla administratorów obejmują:

 • procedury instalacyjne i konfiguracyjne platformy InstaDB,

 • zarządzanie platformą (kopie robocze, backupy),

 • zarządzanie użytkownikami na poziomie platformy,

 • integracje z systemami zewnętrznymi.

Od uczestników szkoleni wymagamy znajomości UNIX/Linux.

Szkolenia dla deweloperów InstaDB pokrywają następujące obszary:

 • projektowanie aplikacji na platformie,

 • implementacja tabel i relacji,

 • zarządzanie grupami, menu oraz tabelami przestawnymi,

 • implementacja obiegów (workflow),

 • kontrola dostępów do tabel i rekordów,

 • tworzenie rozszerzeń (akcji specyficznych),

 • tworzenie kopii zapasowych danych, schematów i całych aplikacji.

Po szkoleniu deweloper będzie posiadał wiedzę wystarczającą do samodzielnej implementacji zaawansowanych aplikacji na platformie InstaDB.

Od uczestników szkoleń wymagamy znajomości podstaw projektowania baz danych.

Zakres szkoleń dla użytkowników każdorazowo jest dostosowywany do ich poziomu technicznego oraz zakresu pracy z obsługiwanym systemem.

Aktualnie nie prowadzimy zapisów na szkolenia otwarte.