Aplikacja System obiegu dokumentów

Aplikacja adresowana jest do wszystkich chcących sprawnie kontrolować obieg dokumentów oraz je archiwizować i wersjonować.

Opis wersji podstawowej

Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze, a nauka korzystania z niej nie zajmie więcej niż kilka minut.

Poniżej wymieniono wybrane funkcjonalności aplikacji:

  • Wprowadzanie nowych dokumentów i nowych wersji dokumentów
  • Zaawansowane wyszukiwanie pozycji (m.in. wyszukiwanie po nazwie, numerze, słowach kluczowych)a
  • Ustalanie poziomu dostępu do dokumentu (publiczny - dostępny dla wszystkich użytkowników posiadających dostęp do aplikacji; dla grupy - dostępny dla zdefiniowanej grupy; prywatny - dostępny tylko dla właściciela dokumentu)
  • Możliwość dodawania nowych wersji dokumentu - wszystkie dodawane wersje są przechowywane co pozwala na proste przywrócenie dokumentu do wcześniejszych wersji
  • Zarządzanie użytkownikami wraz z określaniem grupy uprawnień
  • Definiowanie własnych typów dokumentów i ich statusów, a także grup uprawnień
  • Eksport i import danych do programów MS Office, Open Office

Technologia

Program dostępny jest przez Internet – działa w oknie przeglądarki WWW i nie wymaga instalacji na komputerze. Dzięki temu możliwy jest dostęp do niego z dowolnego komputera, zarówno w biurze, jak i w domu – przez wielu użytkowników równocześnie. Dodatkowo aplikacja jest odporna na działanie wirusów i awarie komputera.

System wykonany jest w technologii instadb.com, która pozwala na samodzielną modyfikację aplikacji i dostosowanie jej do własnych potrzeb.

Oferta

Oferujemy pełne dostosowanie i wdrożenie przedstawionej aplikacji w twojej firmie w ramach pakietu Pełna obsługa. Możesz wybrać kilka aplikacji z pakietu, które zostaną połączone w jeden system, zgodnie ze sposobem działania twojej firmy. Zapewniamy bardzo krótki czas dostosowania i wdrożenia systemu.

Dowiedz się więcej

Wygląd aplikacji