Funkcje

Poniżej przedstawiamy najważniejsze funkcje platformy instadb.com.

Zapoznaj się także ze szczegółową instrukcją użytkownika.

Zaawansowane filtry

Dane w tabelach można filtrować według dowolnych warunków ustalonych dla każdej kolumny.

Hierarchiczne sortowanie

Sortuj dane po dowolnych polach. Ustaw kilka warunków, aby sortować hierarchicznie.

Wybór kolumn

Swobodnie przestawiaj, ukrywaj lub wyświetlaj kolumny w widoku tabeli.

Jednolity wygląd

Wszystkie aplikacje mają jednolity i przejrzysty interfejs.

Masowa edycja

Włącz tryb edycji, aby pracować z danymi jak w Excelu.

Eksport danych do Excela

Swobodnie przenoś dane do arkuszy kalkulacyjnych.

Import z arkuszy kalkulacyjnych

Bezpieczny import z Excela zapewnia podgląd zmian.

Wbudowane raporty

Zestawiaj i analizuj dane w dowolny sposób dzięki wbudowanym raportom (tabele przestawne).

Załączniki

Dodawaj skany, projekty, faktury i inne dokumenty.

Udostępnianie

Zaproś współpracowników do swoich aplikacji. Będziecie mogli pracować jednocześnie.

Uprawnienia

Kontroluj zakres dostępu współpracowników. Określ ich role i tryb dostępu do danych.

Historia zmian

Wszystkie zmiany w aplikacji są zapamiętywane - kto, kiedy i w jakim polu formularza wpisał nową wartość.