Aplikacja Zarządzanie Zadaniami

Bardzo prosta aplikacja, pozwalająca rejestrować zadania i monitorować postęp ich realizacji. Dzięki przejrzystej strukturze jest świetną aplikacją do bliższego poznania instadb.com i punktem wyjścia do tworzenia własnych rozwiązań.

Opis wersji podstawowej

Aplikacja posiada następujące funkcje:

  • rejestrowanie zadań i grupowanie ich w projektu,
  • oznaczanie statusu zadania (zakończone/trwające),
  • przypisywanie zadań do konkretnych osób,
  • załaczanie notatek, komentarzy i dokumnetów do zadań,
  • łatwe wieloparametrowe wyszukiwanie danych,
  • zarządzanie uprawnieniami dostępu dla poszczególnych grup użytkowników,
  • eksport danych do MS Excel i OpenOffice.

Technologia

Program dostępny jest przez Internet – działa w oknie przeglądarki WWW i nie wymaga instalacji na komputerze. Dzięki temu możliwy jest dostęp do niego z dowolnego komputera, zarówno w biurze, jak i w domu – przez wielu użytkowników równocześnie. Dodatkowo aplikacja jest odporna na działanie wirusów i awarie komputera.

System wykonany jest w technologii instadb.com, która pozwala na samodzielną modyfikację aplikacji i dostosowanie jej do własnych potrzeb.

Oferta

Oferujemy pełne dostosowanie i wdrożenie przedstawionej aplikacji w twojej firmie w ramach pakietu Pełna obsługa. Możesz wybrać kilka aplikacji z pakietu, które zostaną połączone w jeden system, zgodnie ze sposobem działania twojej firmy. Zapewniamy bardzo krótki czas dostosowania i wdrożenia systemu.

Dowiedz się więcej

Wygląd aplikacji