Aplikacja System Zgłoszeń - Bug tracker

System obsługi zgłoszeń to aplikacja dla wszystkich tych, którzy mają potrzebę zarządzania zgłoszonymi problemami. Przykładowo może to być rejestracja incydentów lub błędów i monitorowanie postępów w ich naprawianiu.

Opis wersji podstawowej

Aplikacja udostępnia następujące funkcje:

  • zgłaszanie i śledzenie postępów prac nad zadanymi problemami,
  • definicja typów, priorytetów oraz statusu zgłoszeń,
  • przypisywanie osób odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań,
  • prowadzenie dyskusji pod każdym zgłoszeniem,
  • dodawanie załączników, przykładowo: dokumentów, skanów, zrzutów ekranu,
  • raporty i statystyki z aktualnego stanu zgłoszeń oraz z danych historycznych,
  • możliwość rozbudowy aplikacji o dowolne metadane dla zgłoszeń,
  • wyszukiwanie informacji o zadaniach wykonanych w zadanym czasie dla wybranego projektu.

Technologia

Program dostępny jest przez Internet – działa w oknie przeglądarki WWW i nie wymaga instalacji na komputerze. Dzięki temu możliwy jest dostęp do niego z dowolnego komputera, zarówno w biurze, jak i w domu – przez wielu użytkowników równocześnie. Dodatkowo aplikacja jest odporna na działanie wirusów i awarie komputera.

System wykonany jest w technologii instadb.com, która pozwala na samodzielną modyfikację aplikacji i dostosowanie jej do własnych potrzeb.

Oferta

Oferujemy pełne dostosowanie i wdrożenie przedstawionej aplikacji w twojej firmie w ramach pakietu Pełna obsługa. Możesz wybrać kilka aplikacji z pakietu, które zostaną połączone w jeden system, zgodnie ze sposobem działania twojej firmy. Zapewniamy bardzo krótki czas dostosowania i wdrożenia systemu.

Dowiedz się więcej

Samouczek

Do aplikacji dostępny jest samouczek, który krok po kroku pokazuje, jak korzystać z programu i jak go dostosować do swoich potrzeb.

Zobacz samouczek do aplikacji System Zgłoszeń - Bug tracker

Wygląd aplikacji