Aplikacja Rozliczanie Delegacji

Rozliczanie Delegacji służy do szybkiego i wygodnego sporządzania rozliczeń kosztów delegacyjnych. Program znajdzie zastosowanie w każdej firmie, w której wyjazdy służbowe są stałym elementem codziennej pracy.

Opis wersji podstawowej

Aplikacja posiada następujące funkcje:

  • zapis podstawowych danych na temat wyjazdu służbowego (data i godzina wyjazdu oraz powrotu, miejsce docelowe, cel wyjazdu),
  • automatyczne obliczanie należnych diet,
  • rejestrowanie szczegółów transportu (miejscowości, daty i godziny, koszty przejazdów),
  • możliwość uwzględniania dodatkowych kosztów związanych z podróżą,
  • automatyczne obliczanie sumy należności dla pracownika,
  • drukowanie rachunku kosztów,
  • łatwe wieloparametrowe wyszukiwanie danych archiwalnych,
  • zarządzanie uprawnieniami dostępu dla poszczególnych grup użytkowników,
  • eksport danych do MS Excel i OpenOffice.

Technologia

Program dostępny jest przez Internet – działa w oknie przeglądarki WWW i nie wymaga instalacji na komputerze. Dzięki temu możliwy jest dostęp do niego z dowolnego komputera, zarówno w biurze, jak i w domu – przez wielu użytkowników równocześnie. Dodatkowo aplikacja jest odporna na działanie wirusów i awarie komputera.

System wykonany jest w technologii instadb.com, która pozwala na samodzielną modyfikację aplikacji i dostosowanie jej do własnych potrzeb.

Oferta

Oferujemy pełne dostosowanie i wdrożenie przedstawionej aplikacji w twojej firmie w ramach pakietu Pełna obsługa. Możesz wybrać kilka aplikacji z pakietu, które zostaną połączone w jeden system, zgodnie ze sposobem działania twojej firmy. Zapewniamy bardzo krótki czas dostosowania i wdrożenia systemu.

Dowiedz się więcej

Wygląd aplikacji