Rejestry i Ewidencje

Aplikacja przeznaczona jest do prowadzenia rejestrów i ewidencji w postaci elektronicznej.

Wróć do listy aplikacji

Opis wersji podstawowej

Aplikacja Rejestry i Ewidencje pozwala na prowadzenie dowolnej liczby rejestrów i ewidencji. Do podstawowych funkcji aplikacji należy:

 • dodawanie wpisów do rejestrów,

 • szybkie i efektywne wyszukiwanie wpisów,

 • udostępnianie kilkunastu predefiniowanych rejestrów,

 • możliwość tworzenia własnych rejestrów o dowolnej strukturze,

 • możliwość modyfikacji predefiniowanych rejestrów,

 • pełna ewidencja wprowadzanych zmian,

 • eksport/import danych do/z arkuszy kalkulacyjnych,

 • generowanie wydruków,

 • zarządzanie uprawnieniami dostępu do dokumentów dla poszczególnych grup użytkowników.

Poza możliwością samodzielnego tworzenia rejestrów aplikacja udostępnia poniższy zestaw rejestrów predefiniowanych:

 • Ewidencja Akt Osobowych

 • Ewidencja Druków Ścisłego Zarachowania

 • Ewidencja Osób Upoważnionych do Przetwarzania Danych Osobowych

 • Ewidencja Pieczęci, Pieczątek i Stempli

 • Ewidencja Przydziału Odzieży i Obuwia Roboczego

 • Ewidencja Przydziału Środków Ochrony Indywidualnej

 • Ewidencja Wydanych Świadectw/Dyplomów

 • Książka Doręczeń

 • Rejestr Dzienników Ewidencji i Teczek

 • Rejestr Skarg i Wniosków

 • Rejestr Uchwał

 • Rejestr Upoważnień

 • Rejestr Wydanych Decyzji Administracyjnych

 • Rejestr Wydanych Zaświadczeń

 • Rejestr Zarządzeń

Technologia

Program dostępny jest przez Internet – działa w oknie przeglądarki WWW i nie wymaga instalacji na komputerze. Dzięki temu możliwy jest dostęp do niego z dowolnego komputera, zarówno w biurze, jak i w domu – przez wielu użytkowników równocześnie. Dodatkowo aplikacja jest odporna na działanie wirusów i awarie komputera.

System wykonany jest w technologii instadb.com, która pozwala na samodzielną modyfikację aplikacji i dostosowanie jej do własnych potrzeb.

Oferta

Oferujemy pełne dostosowanie i wdrożenie przedstawionej aplikacji w Twojej Firmie. Możesz wybrać kilka aplikacji z pakietu, które zostaną połączone w jeden system, zgodnie ze sposobem działania twojej firmy. Zapewniamy bardzo krótki czas dostosowania i wdrożenia systemu.

Sprawdź wersję demo

Wygląd aplikacji

dodawanie nowego wpisu do rejestru
lista rejestrów
formularz edycji rejestru