Aplikacja Rejestry i Ewidencje

Aplikacja przeznaczona jest do prowadzenia rejestrów i ewidencji w postaci elektronicznej.

Opis wersji podstawowej

Aplikacja Rejestry i Ewidencje pozwala na prowadzenie dowolnej liczby rejestrów i ewidencji. Do podstawowych funkcji aplikacji należy:

 • dodawanie wpisów do rejestrów,
 • szybkie i efektywne wyszukiwanie wpisów,
 • udostępnianie kilkunastu predefiniowanych rejestrów,
 • możliwość tworzenia własnych rejestrów o dowolnej strukturze,
 • możliwość modyfikacji predefiniowanych rejestrów,
 • pełna ewidencja wprowadzanych zmian,
 • eksport/import danych do/z arkuszy kalkulacyjnych,
 • generowanie wydruków,
 • zarządzanie uprawnieniami dostępu do dokumentów dla poszczególnych grup użytkowników.

Poza możliwością samodzielnego tworzenia rejestrów aplikacja udostępnia poniższy zestaw rejestrów predefiniowanych:

 • Ewidencja Akt Osobowych
 • Ewidencja Druków Ścisłego Zarachowania
 • Ewidencja Osób Upoważnionych do Przetwarzania Danych Osobowych
 • Ewidencja Pieczęci, Pieczątek i Stempli
 • Ewidencja Przydziału Odzieży i Obuwia Roboczego
 • Ewidencja Przydziału Środków Ochrony Indywidualnej
 • Ewidencja Wydanych Świadectw/Dyplomów
 • Książka Doręczeń
 • Rejestr Dzienników Ewidencji i Teczek
 • Rejestr Skarg i Wniosków
 • Rejestr Uchwał
 • Rejestr Upoważnień
 • Rejestr Wydanych Decyzji Administracyjnych
 • Rejestr Wydanych Zaświadczeń
 • Rejestr Zarządzeń

Technologia

Program dostępny jest przez Internet – działa w oknie przeglądarki WWW i nie wymaga instalacji na komputerze. Dzięki temu możliwy jest dostęp do niego z dowolnego komputera, zarówno w biurze, jak i w domu – przez wielu użytkowników równocześnie. Dodatkowo aplikacja jest odporna na działanie wirusów i awarie komputera.

System wykonany jest w technologii instadb.com, która pozwala na samodzielną modyfikację aplikacji i dostosowanie jej do własnych potrzeb.

Oferta

Oferujemy pełne dostosowanie i wdrożenie przedstawionej aplikacji w twojej firmie w ramach pakietu Pełna obsługa. Możesz wybrać kilka aplikacji z pakietu, które zostaną połączone w jeden system, zgodnie ze sposobem działania twojej firmy. Zapewniamy bardzo krótki czas dostosowania i wdrożenia systemu.

Dowiedz się więcej

Samouczek

Do aplikacji dostępny jest samouczek, który krok po kroku pokazuje, jak korzystać z programu i jak go dostosować do swoich potrzeb.

Zobacz samouczek do aplikacji Rejestry i Ewidencje

Wygląd aplikacji