Aplikacja Książka serwisowa

Książka serwisowa to program umożliwiający ewidencję przeprowadzonych serwisów pojazdów wraz z wyszczególnieniem wymian oraz napraw podczas każdego z nich. Aplikację, po drobnych modyfikacjach, można zastosować do monitorowania serwisów maszyn przemysłowych.

Opis wersji podstawowej

Aplikacja posiada następujące funkcje:

  • wprowadzanie nowych pojazdów
  • monitorowanie przebiegu pojazdu
  • zmiana osoby odpowiedzialnej za pojazd
  • szybkie wyszukiwanie pojazdów z możliwością filtrowania po wszystkich parametrach
  • wprowadzanie informacji o przeprowadzonych serwisach wraz ze szczegółami dotyczącymi wymian oraz napraw
  • raport kosztów przeprowadzonych serwisów
  • eksport danych do MS Excel i OpenOffice

Technologia

Program dostępny jest przez Internet – działa w oknie przeglądarki WWW i nie wymaga instalacji na komputerze. Dzięki temu możliwy jest dostęp do niego z dowolnego komputera, zarówno w biurze, jak i w domu – przez wielu użytkowników równocześnie. Dodatkowo aplikacja jest odporna na działanie wirusów i awarie komputera.

System wykonany jest w technologii instadb.com, która pozwala na samodzielną modyfikację aplikacji i dostosowanie jej do własnych potrzeb.

Oferta

Oferujemy pełne dostosowanie i wdrożenie przedstawionej aplikacji w twojej firmie w ramach pakietu Pełna obsługa. Możesz wybrać kilka aplikacji z pakietu, które zostaną połączone w jeden system, zgodnie ze sposobem działania twojej firmy. Zapewniamy bardzo krótki czas dostosowania i wdrożenia systemu.

Dowiedz się więcej

Samouczek

Do aplikacji dostępny jest samouczek, który krok po kroku pokazuje, jak korzystać z programu i jak go dostosować do swoich potrzeb.

Zobacz samouczek do aplikacji Książka serwisowa

Wygląd aplikacji