Ewidencja Obiektów do Czarteru

Aplikacja skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zajmują się czarterami obiektów - najczęściej sportowych - sezonowymi oraz całorocznymi i chcą zapewnić sobie efektywniejszą kontrolę stanu dużej liczby obiektów.

Wróć do listy aplikacji

Opis wersji podstawowej

Aplikacja Ewidencja Obiektów do Czarteru umożliwia:

  • wprowadzenie do ewidencji wszystkich obiektów służących czarterowaniu,

  • opisanie parametrów urządzeń: nazwa, model, nr rejestracyjny, wyposażenie dodatkowe, miejsce przechowania (port macierzysty), uwagi, usterki itp.,

  • dodawanie do opisu dodatkowych załączników, np. skanów polis ubezpieczeniowych, zdjęć obiektu,

  • przypisanie poszczególnych obiektów do pracowników lub innych osób, które są za niego odpowiedzialne,

  • zarządzanie uprawnieniami dostępu dla pracowników,

  • dodawanie zdarzeń do historii obiektu, np. serwisowanie, przedłużenie polisy, przegląd techniczny,

  • generowanie ostrzeżeń o zbliżającym się terminie wygaśnięcia ubezpieczenia,

  • wprowadzanie historii wypożyczeń wraz ze skanami protokołów zdawczo-odbiorczych,

  • szybkie wyszukiwanie oraz filtrowanie ewidencji po każdym z parametrów.

Technologia

Program dostępny jest przez Internet – działa w oknie przeglądarki WWW i nie wymaga instalacji na komputerze. Dzięki temu możliwy jest dostęp do niego z dowolnego komputera, zarówno w biurze, jak i w domu – przez wielu użytkowników równocześnie. Dodatkowo aplikacja jest odporna na działanie wirusów i awarie komputera.

System wykonany jest w technologii instadb.com, która pozwala na samodzielną modyfikację aplikacji i dostosowanie jej do własnych potrzeb.

Oferta

Oferujemy pełne dostosowanie i wdrożenie przedstawionej aplikacji w Twojej Firmie. Możesz wybrać kilka aplikacji z pakietu, które zostaną połączone w jeden system, zgodnie ze sposobem działania twojej firmy. Zapewniamy bardzo krótki czas dostosowania i wdrożenia systemu.

Sprawdź wersję demo

Wygląd aplikacji

edycja obiektu
historia wypożyczeń
obiekty czarterowe